Angående det pågågående utbrottet av covid-19

Med anledning av virusutbrottet sker nu ett antal förändringar under våren 2020. Din kurskoordinator kan svara på frågor om hur just din kurs påverkas.

Undervisning kommer delvis att ske på distans

För att minsta risken för smittspridning kommer vi ha en del av undervisningen online. Det kommer att hanteras lite olika på de olika kurserna och det är viktigt att studenter följer upp information om undervisningen. För frågor hänvisas  för närvarande till kurscheferna. Exkursioner kommer under hösten 2020 ske i eller i närheten av Lund, så att transporter kan ske på cykel istället för kollektivt. Detta gäller tills det kommer nya riktlinjer från universitetsledningen.

Viktig info om regler vid institutionen finns i följande dokument :

Covid-19 regulations at INES, pdf på engelska, öppnas i nytt fönster

Salar och labbar

Under utbrottet av covid-19 kommer möjligheten att komma in i salar och labbar att vara begränsad. Om du behöver komma in i någon sal eller labb behöver du kontakta din kursansvariga för att få tillgång. Självklart rör vi oss i lokalerna bara om vi är symtomfria.

Information från Lunds universitet

Lunds universitet har samlat information för studenter och personal vad gäller det pågående covid-19-utbrottet.

För att hålla dig uppdaterad om Lunds universitets agerande i saken finns det en sida för personal och studenter som kontinuerligt uppdateras med den senaste informationen:

Information om covid-19 till studenter och medarbetare vid LU

Här finns också svar på vanliga frågor för studenter:

FAQ om covid-19 för studenter