Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Default user image.

Micael Runnström

Universitetslektor

Default user image.

Land degradation and mitigation in northern China. Evaluated from the biological production

Författare

 • Micael Runnström

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

De semi-arida regionerna i norra Kina är drabbade av många faktorer som påverkar miljön negativt, t.ex. ökenspridning, vind erosion, överbetning, uttömmande av naturresurser. Det redan hårda trycket på ekosystemen i dessa regioner har ökat sedan Kina införde marknadsekonomi. Reformerna sedan 1978 har lett till en snabb ökning av antalet betesdjur och en expansion av jordbruk på lätt-eroderade jordar i de torra stäpp-regionerna. För att utvärdera hur ekosystemen i Inre Mongoliet har påverkats sedan reformerna, har denna studie använt biologisk produktion som en indikator. Tidsserier av satellit data används för att analysera vegetationssäsongen, årlig variation och trender. Satellit-bilder med hög geometrisk upplösning används för att studera småskaliga förändringar i markanvändning och vegetationstäckningsgrad. En modell, som beräknar biologisk produktion från tillgängligt solljus (Light Use Efficiency), satellit-uppmätt reflektans från NOAA AVHRR sensorn och klimatdata, har kalibrerats till stäpp regionerna i Inre Mongoliet. Härmed produceras månatliga bilder av GPP (Gross Primary Production) över norra Kina mellan 1982 och 1999. Trots en kraftig ökning av antalet betesdjur i området, visar modell-resultatet en generell positiv trend av GPP sedan 1982. Den årliga variationen av GPP är hög och är korrelerad till en motsvarande hög variation i årlig nederbörd. Analys av hög-upplöst satellit data mellan 1987 och 1996, visar att ytan som indikerar förbättrad vegetationtäckning var tio gånger större än den yta som indikerar en försämrad vegetationsäckning. Analysen visar också att jordbruket expanderade kraftigt och ytan ökade fem-faldigt under dessa nio år. Statistik visar samtidigt att det mesta av jordbruket är konstbevattnat idag. Denna studie kan inte konfirmera att ökenspridning sker i denna region eller att ökningen av antalet betesdjur har påverkat den biologiska produktionen negativt. Femtio år av återplantering av vegetation genom t.ex ’the green wall’, lähägn, flygsådd, dyn-stabilisering, är troligtvis en bidragande orsak till den positiva trenden av GPP, vilket kanske balanserar det ökade betestrycket.

Avdelning/ar

 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Publiceringsår

2003

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

Ämne

 • Physical Geography

Nyckelord

 • marklära
 • geomorfologi
 • Fysisk geografi
 • climatology
 • kartografi
 • klimatologi
 • cartography
 • pedology
 • desertification
 • China
 • GPP
 • Mu Us
 • LUE-model
 • overgrazing
 • Physical geography
 • geomorphology

Aktiv

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-973857-6-X

Försvarsdatum

10 oktober 2003

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

F209 Sölvegatan 12, LUND

Opponent

 • Qiming Zhou (Dr)