Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LarsH

Lars Harrie

Professor

LarsH

Lagring av geografiska data

Författare

 • L. Harrie
 • L. Eklundh
 • P. Pilesjö
 • P. Svensson

Redaktör

 • Lars Harrie

Summary, in Swedish

Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition. Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina teoretiska kunskaper. Boken innehåller både teoretiska och praktiska delar, där de senare beskriver tillämpningar som exempelvis samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. I insamlingsdelen beskrivs hur man anger en position genom att koppla ett koordinatsystem till jordytan. Därefter beskrivs de vanligaste metoderna att samla in geografiska data som satellitbaserade positioneringssystem, flygfotografering, satellitbaserad fjärranalys och laserskanning. Lagringsdelen behandlar hur dessa data lagras i databaser och distribueras via webben. Analysdelen innehåller beskrivningar av de vanligaste analysmetoderna samt kvalitetsfrågor. Resultatet av en geografisk analys visualiseras oftast i form av kartor, vilket är temat för den sista delen av boken. Denna sjunde upplaga har uppdaterats med nya aktuella tillämpningsexempel. Dessa är i denna upplaga beskrivna tillsammans med de teoretiska beskrivningarna för att stärka kopplingen mellan teori och tillämpningar. Dessutom har beskrivningen av webbtillämpningar utökats och utgör nu ett eget kapitel, och även texten om webbvisualiseringar har stärkts i kartografikapitlet. Vidare har det tillkommit beskrivningar av nya mättekniker samt texter om lagring, analys och visualisering av 3D geografiska data.

Avdelning/ar

 • Centrum för geografiska informationssystem (GIS-centrum)
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Centrum för Mellanösternstudier (CMES)
 • MECW: The Middle East in the Contemporary World
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Socialhögskolan
 • eSSENCE: The e-Science Collaboration

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Sidor

129-167

Publikation/Tidskrift/Serie

Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Earth and Related Environmental Sciences
 • Social and Economic Geography
 • Natural Sciences

Nyckelord

 • Geografiska Informationssystem

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9789144131740