Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pythonprogrammering i GIS

GISN34

Kursen kan bara läsas av studenter inom masterprogrammet i GIS.

Kursens innehåll

Kursen behandlar dels grunderna i Python-programmering, dels hur Python-programmering kan länkas till ett geografiskt informationssystem. Efter introduktion och grundläggande Python-programmering lär sig studenten att programmera och visualisera såväl vektor- som rasterexempel i GIS-miljö.

Undervisningsform

Olika moment, från input, via algoritmprogrammering, till debuggning tas upp i kursen.

Kursansvarig

Fakta: GISN34

Nivå: avancerad
Poäng: 5 hp
Kursperiod: VT & HT
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart
Tekniska krav: PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

Kursplan
 

För antagna