Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kapacitetsuppbyggnad inom geografisk informationsteknik för katastrof- och naturresurshantering

capacity_building_in_geographic_information_technologies_for_disaster_and_natural_resource_management.jpg

Variationer i temperatur och regn som orsakas av klimatförändringar medför ökad exponering för extrema klimatförändringar. Dessa orsakar i sin tur katastrofer som allvarliga översvämninga, jordskred och erosion. Vilket i sin tur kan kräva att människan ändrar sin nuvarande användning och hantering av mark.

Detta är en verklighet för Moçambique, ett land med en lång kust i Indiska oceanen och en viktig och känslig jordbrukssektor. Det bör betonas att katastrofer alltid slår på olika sätt över tid och rum. Att bygga ut förmågan inom geografisk informationsteknologi (GIT), med fokus på tid och rymd, är således avgörande för katastrof- och naturresurshantering. Vilket är fokus för detta forskarutbildningsprogram.

Moçambique har behov av teknisk kompetens och tekniska lösningar för att klara av befintliga och potentiella utmaningar. Syftet med detta projekt är således att bygga upp kapacitet inom Moçambique för att göra det möjligt för landet att anpassa sig, reagera och mildra potentiella effekter av klimatförändringar och därigenom främja en hållbar miljöutveckling. Detta kommer att ske genom nära samarbete med världsledande universitet i Sverige och Sydafrika.

Ett befintligt BSc-program inom GIT / katastrofhantering kommer att revideras och ett nytt MSc-program kommer att utvecklas. Personal utbildas gemensamt på masters- och doktorandnivå tillsammans med världsledande partners i Sverige och Sydafrika. Gemensam forskning kommer att bedrivas, och ett mycket starkt partnerskap för att attrahera extern finansiering kommer att skapas. Utöver detta kommer pedagogisk utbildning, utbildning av handledare och språkutbildning att öka kapaciteten hos måluniversitetet och förbättra långsiktig hållbar utveckling i Moçambique.

Sidansvarig:

Kontakt

Petter Pilesjö
petter [dot] pilesjo [at] gis [dot] lu [dot] se
046-222 96 54

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter