Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Digitalisering i samhällsbyggandet

Digitaliseringen påverkar stora delar av samhället och även samhällsbyggandet, dvs. planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnader och infrastruktur. Vi är inblandade i flera nationella utvecklings- och forskningsprojekt för att förbättra digitala metoder inom samhällsbyggandet samt att studera möjligheter och begränsningar med dessa metoder. Flera av dessa projekt ligger inom SIO programmet Smart Built Environment (som vi även är en av initiativtagarna till).

Digitalisering av samhällsbyggandet
Källa: Lunds kommun

Testbäddsprojekt inom Smart Built Environment (20-talet parter, leds av KTH).
Projektet ska utveckla en testmiljö för digitalisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggprocesser. Projektet kommer bland annat att ta fram en plattform för hantering av information i ett livscykelperspektiv.

Datakvalitet och dataansvar, del av forskningsplattformen inom Smart Built Environment.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan LU och KTH och inbegriper seniora forskare och en doktorand. Målet är att ge rekommendationer för kvalitetsredovisning av data, kvalitetssäkring av digitala processer, riskbedömningar samt kvalitetsansvar. Projektet kommer att utgå ifrån de standarder, metoder och ansvarsförhållanden som idag används för kvalitet inom geodata och BIM-området. Frågeställningen blir hur dessa metoder behöver förändras för att möjliggöra utbyte av kvalitetssäkrade data inom samhällsbyggnadsprocessen.

FårJagLov? är ett Vinnova-projekt för att öka automatiseringen i bygglovsprocessen som leds av boverket. Vi ingår som en akademisk partner i detta projekt och arbetar med frågeställningar som berör hur geodata och byggnadsmodellsdata kan nyttjas för att automatisera bygglovsprocessen.

Sidansvarig:

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter