Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hur kontrollerar näringsämnen produktiviteten i brunifierade sötvattens- och kustnära ekosystem?

Biotillgänglighetsanalyser har svaret
Mänsklig påverkan leder till oönskad belastning av förorenande näringsämnen i sötvattens- och marina ekosystem, vilket potentiellt orsakar övergödning och förlust av biologisk mångfald och fiskbestånd. Förmågan att förutse dessa ekologiska effekter begränsas av dagens kunskap om biotillgänglighet, det vill säga i vilken gradnäringsämnen kan assimileras av biota.

Traditionell förvaltning av kustvatten har fokuserat på oorganiska näringsämnen, men nya rön tyder på att även organiska former av kväve (N) och fosfor (P), särskilt i form av brunfärgade organiskt föreningar, kan vara både rikligt förekommande och i hög grad biotillgängliga. Forskare och förvaltare saknar verktyg för att göra biologiskt meningsfulla bedömningar av näringsämnens biotillgänglighet, vilket krävs för att förstå och förutsäga konsekvenserna av antropogen belastning på akvatiska habitat. Vi applicerar här en ny, enkel och billig metod för att samtidigt bestämma biotillgänglighet på N, P och organiskt kol i vatten. Vi använder detta verktyg för att karaktärisera mönster av biotillgänglig näringsbelastning från land och för att förklara rumsliga och tidsmässiga variationer i näringsbegränsning av primärproduktion och bakterieproduktion i sötvatten och kustnära vatten. Vi utreder även den fysiska omvandling av biotillgängliga organiska näringsämnen som sker i blandningszonen mellan sött och salt vatten. För att uppnå detta så för vi samman ledande experter på näringsdynamik i vattendrag, sjöar och kustvatten.

Bäck i Krycklan-området
Bäck i Krycklan-området

Utredare:

Martin Berggren, Lunds universitet

Ryan Sponseller, Umeå universitet

Ann-Kristin Bergström, Umeå universitet

 

Finansierat av FORMAS 2018-2020

Sidansvarig:

Kontakt

Martin Berggren

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

E-post: martin [dot] berggren [at] nateko [dot] lu [dot] se

Phone:+46 46 222 17 34

 

 

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter