Naturresurser och ekosystemtjänster i Antropocen

Vi arbetar med en geografisk omfattning som sträcker sig från kontinenter till hela jorden.


Forskningen inom denna grupp arbetar huvudsakligen med att kartlägga tillgång, efterfrågan, samband och flöden av landbaserade naturresurser och ekosystemtjänster i Antropocen. Vi är också intresserade av att förstå hur dessa mönster relaterar till och interagerar med jordens system och vilka konsekvenser det har för en rättvis fördelning av resurser. Även om arbetet på institutionen inom detta ämne är mestadels empirisk, har forskarna ett starkt intresse för teorier, modeller och perspektiv som stödjer tolkning av observationer, och att använda observationer för att testa teorier och modeller.

Kontakt

Jonathan Seaquist

E-mail: jonathan [dot] seaquist [at] nateko [dot] lu [dot] se

Phone: +46 (0)46 - 222 39 74