Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tekniker för och konsekvenser av att använda Inspireutökningar

Harmonisering av geografiska data, som en del i skapandet av en spatial data infrastruktur (SDI), har vuxit stort under de senaste åren, och på många olika nivåer: den europeiska, nationella och regionala. En av de starkaste drivkrafterna inom detta område är Inspiredirektivet, framför allt på den europeiska nivån, men direktivet har även haft ett betydande inflytande på andra nivåer.

När den allmänna kunskapen om SDI:er ökar så ökar även efterfrågan av lättillgänglig geografisk information i samhället, och mänga länder se nu ett behov av att tillhandahålla mer detaljerad information på nationell nivå. Ett alternativ för att åstadkomma detta är att utöka Inspires dataspecifikationer så att den även inkluderar mer detaljerad och specifik nationell information.

Syftet med detta projekt är att

  1. studera tekniker för att skapa utökningar av Inspire-specifikationer och
  2. utvärdera konsekvenserna av att använda en utökad Inspire-nätverkstjänst (som bygger på den utökade specifikationen) i stället för att ha separata Inspire- och nationella tjänster.

I studien har UML-modellen för Inspires Hydrografi (HY) utökats med all information från den svenska vattensystemstandarden (SVSS). SVSS används för att få detaljerade och komplexa användarkrav om informationsbehovet på nationell nivå. Detta utvärderar om komplexa utökningar med många nya klasser, attribut och relationer mellan klasser kan skapas. UML-modellen transformeras därefter till ett XSD-schema, data mappas till detta och GML-filer skapas.

Tekniker för och konsekvenser av att använda Inspireutökningar

Utvärderingen består av tre delar: en kvantitativ utvärdering där antalet attribut, struktur, filstorlek etc. i GML-filerna jämförs, en användarcentrerad studie som med hjälp av ett testfall utvärderar användbarheten av utökade Inspiredatamängder, samt en dataleverantör-centrerad studie som utförs via intervjuer.

 

Kontaktpersoner

Helen Eriksson
helen [dot] eriksson [at] lm [dot] se

Lars Harrie
lars [dot] harrie [at] nateko [dot] lu [dot] se