Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Platsbaserad e-tjänstleverans i Uganda

Upp till 25% av Ugandas befolkning lever under fattigdomsgränsen på grund av bl.a. otillräcklig tillgänglighet till kunskap, samt ineffektiv tjänsteleverans från stat till medborgare. Ugandas regering erkänner den viktiga roll som gott styre, tillgängliga hälsovårdstjänster och utbildning måste spela för att minska fattigdomen. För att fattigdomsbekämpningen i Uganda ska lyckas krävs ökad utbildning, upptag av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Även ökad användning av e-tjänster kan bidra till bättre tillgång till kunskap och tjänster.

Med tanke på att mer än 80% av den information som krävs för beslutsfattande, planering och verkställande aktiviteter har en rumslig dimension (dvs. plats) blir e-förvaltningstjänster kraftfullare om de är rumsligt aktiverade. Rumslig aktivering av e-tjänster har emellertid inte blivit väl mottagna i flertalet e-förvaltningstjänster, och det finns fortfarande behov av förbättrad forskning och design. Dessutom skiljer sig rumsligt baserade tjänster från andra typer av information och tjänster. Detta kräver en fördjupad teknisk forskning och utbildning för att utforma och implementera e-tjänster för rumsliga data.

e-tjänster i Uganda domineras till stor del av regeringens farhågor, vanligtvis med liten feedback från intressenter på kommuner, privata sektorn och akademin. Mycket av de data som används för beslutsfattande av de olika intressenterna är baserade på redundanta heterogena oberoende databaser. Regeringens beslutsfattande har mycket att vinna på harmonisering och integration av dessa (rumsliga) databaser, något som kan uppnås genom implementering av infrastruktur för rumsliga data.

Projektets syfte

  • Utbildning och kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning för att stödja hållbar spatialiserad e-tjänstleverans i Uganda
  • Genomförande av pilotstudier om e-hälsa och rumsinformationsinfrastrukturer

Forskare i detta projekt

Augustus Aturinde
Gilbert Maigan
Aminah Zawedde
Emily Bagarukayo
Petter Pilesjö
Ali Mansourian (kontaktperson)