Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biotillgänglighet av organiska näringsämnen

effekter på produktivitet i brunifierade sötvattens- och kustnära ekosystem

Mänsklig påverkan leder till oönskad belastning av förorenande näringsämnen i sötvattens- och marina ekosystem, vilket potentiellt orsakar övergödning och förlust av biologisk mångfald och fiskbestånd. Förmågan att förutse dessa ekologiska effekter begränsas av dagens kunskap om biotillgänglighet, det vill säga i vilken gradnäringsämnen kan assimileras av biota.

Traditionell förvaltning av kustvatten har fokuserat på oorganiska näringsämnen, men nya rön tyder på att även organiska former av kväve (N) och fosfor (P), särskilt i form av brunfärgade organiskt föreningar, kan vara både rikligt förekommande och i hög grad biotillgängliga. Forskare och förvaltare saknar verktyg för att göra biologiskt meningsfulla bedömningar av näringsämnens biotillgänglighet, vilket krävs för att förstå och förutsäga konsekvenserna av antropogen belastning på akvatiska habitat. Vi applicerar här en ny, enkel och billig metod för att samtidigt bestämma biotillgänglighet på N, P och organiskt kol i vatten. Vi använder detta verktyg för att karaktärisera mönster av biotillgänglig näringsbelastning från land och för att förklara rumsliga och tidsmässiga variationer i näringsbegränsning av primärproduktion och bakterieproduktion i sötvatten och kustnära vatten. Vi utreder även den fysiska omvandling av biotillgängliga organiska näringsämnen som sker i blandningszonen mellan sött och salt vatten. För att uppnå detta så för vi samman ledande experter på näringsdynamik i vattendrag, sjöar och kustvatten.

Bäck i Krycklan-området
Bäck i Krycklan-området

Utredare:

Martin Berggren, Lunds universitet

Ryan Sponseller, Umeå universitet

Ann-Kristin Bergström, Umeå universitet

 

Finansierat av FORMAS 2018-2020

Kontakt

Martin Berggren

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

E-post: martin [dot] berggren [at] nateko [dot] lu [dot] se

Phone:+46 46 222 17 34