Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad vi inte vet om Arktis

Det är enkelt att komma åt områden via vatten, på Grönland. Men svårare med områden längre inåt land. Foto: Margareta Johansson.
Det är enkelt att komma åt områden via vatten, på Grönland. Men svårare med områden längre inåt land. Foto: Margareta Johansson.

Aktiska expeditioner är dyra, tidskrävande och ibland farliga. Forskarna Hakim Abdi och Daniel Metcalfe berättar om ojämnt fördelad forskning.

Arktis är ett avlägset och relativt svårtillgängligt, vilket påverkar vart forskningsexpeditioner åker och var klimatforskare sätter upp sina instrument. "Resultatet är en extremt ojämn fördelning av forskningsinsatser", säger Hakim Abdi och Daniel Metcalfe i deras artikel i The Conversation, en av forskare driven tidsskrift. Trots att smältglaciärerna och de kämpande isbjörnarna är symboler för klimatförändringar är inte arktis så känt för forskning som vi tror, ​​menar forskarna.

Hakim och Dan har undersökt den geografiska fördelningen i en artikel som tidigare publicerats i Nature Ecology and Evolution, och tittar på nästan två tusen publikationer mer än femtio år tillbaka i tiden. Det fanns två fältplatser som undersöktes mer än andra - Toolik Lake i Alaska och Abisko i Sverige - en tredjedel av alla studier kom från områden inom 50 km från dessa.

Det är dags att fylla kunskapsluckorna och det är av stor betydelse i tider av klimatförändringar, att verkligen förstå världens den region i världen som snabbast värms upp, sluter de sig till artikeln.

 

Hakim Abdi är doktorand vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad på hållbarhet, klimatpåverkan och markanvändning.

Daniel Metcalfe är universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om klimat, biogeokemiska cykler och växt- och djurpopulationer, från Arktis till de tropiska molnskogarna.