Rekordtorkan 2018 ledde till att vissa skogar slutade binda koldioxid

Skogar slutade binda koldioxid efter rekordtorka: statistik
Skärmbild från nyhetsinslaget på TV4, https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12514515

Anders Lindroth intervjuades i TV4-nyheterna om effekterna av torkan 2018.

ICOS-forskningsstation i skånska Hyltemossa mäter bl.a. utbytet av koldioxid (CO2) mellan skogens ekosystem och atmosfären. På senare år har skogen kunnat öka sin kapacitet att ta upp koldioxid. Men 2018 visade den trenden en kraftig nedgång. Liknande effekter kan ses i tio andra skogar där mätningar också gjordes.

 Det var lite av en överraskning att det blev en så pass kraftig effekt, säger Anders Lindroth, professor emeritus.

Skogar spelar en stor roll för att mildra klimatförändringarna. Men denna trend riskerar att leda till en ond cirkel, varpå forskare behöver anpassa sina klimatmodeller. För, när torka minskar skogens kapacitet att ta upp koldioxid ökar nettobalansen av koldioxid i atmosfären, vilket i sin tur genererar mer torka. Vilket återigen minskar skogarnas kapacitet att absorbera koldioxiden, och så vidare.

Se nyhetsinslaget här
Läs mer om ICOS forskningsstation i Hyltemossa
Anders Lindroths publikationer