Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medarbetare intervjuade i media

Ansikten

Lina Eklundh, Tomas Pugh och Markku Rummukainen blev nyligen intervjuade i olika medier i egenskap av experter i sina respektive fält.

 

Lina Eklundh
Lina Eklundh

Lina Eklund, biträdande universitetslektor, intervjuades med anledning av en ny rapport som varnar för att extrema värmeböljor kan göra delar av världen obeboeliga och leda till att var tionde människa är en klimatflykting år 2050. Eklund berättar att allt fler forskare föreslår planerade omlokaliseringar av människor från områden som riskerar att bli obeboeliga och att vidarebosättningsprojekt bör inkluderas i klimatanpassningen.
Läs intervjun i Göteborgs-Posten (för prenumeranter).

 

Tom Pugh
Thomas Pugh

Thomas Pugh, universitetslektor vid institutionen intervjuades om en heltäckande riskanalys av hur jordens skogar kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. Studien visar att sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas, är extra sårbara fram till år 2100.

Markku Rummukainen
Markku Rummukainen

Slutligen intervjuades även Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap, om den nya regeringens klimatpolitiska åtgärder. Utbyggd kärnkraft, fler laddstolpar och satsningar på koldioxidinfångning är några av inslagen. Rummukainen menar att förslagen är bra men att de inte räcker för att klara samhällets klimatomställning.
Läs intervjun i Borås tidning