Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kraftig ökning av algblomning på 2000-talet enligt ny studie av satellitbilder

Satellitbild av algblomning i sjö, på bilden ser den grön ut.
Satellitbild som visar övergödning i sjön Chahu, Anhui Province, China, tagen av Landsat 8, tillhandahållen av Assoc. Prof. Feng, från Southern University of Science and Technology.

I maj och juni 2020 hittades mer än 300 döda elefanter i Botswanas deltaområde Okavango. Till en början misstänkte man att tjuvjakt var orsaken, men det visade sig senare att de var förgiftade av cyanobakterier efter att ha druckit vatten.

Giftiga algblomningar i vatten är ett allvarligt miljöproblem i sjövatten eftersom det är finns risk för människor och djurs liv. I en ny studie publicerad i Nature Geoscience har forskare nyligen sammanställt en omfattande databas över algblomningar i global skala under de senaste decennierna, som visar en stor ökning sedan millennieskiftet.

En användbar databas

Med hjälp av Landsat-satellitbilder med en upplösning på 30 m, tagna mellan 1982 och 2019, skapade forskarna en databas över alglomning. Totalt användes nästan 3 miljoner bilder, som täcker 57,1 % av  jordens sjöar. Genom att utveckla en färgbaserad algoritm kunde forskargruppen karakterisera algblomningarna och undersöka de geografiska och tidsmässiga mönstren för algblomningen.
– Algoritmen vi utvecklade som kan identifiera algblomningar genom deras färger i satellitbilder, och den globala databasen (Global Bloom Dataset GBD), kan användas för många andra studier för att analysera potentiella kopplingar och effekter av algblomningar på människors hälsa, fiske, ekonomi och turism och liknande, säger Jing Tang, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Dramatisk förändring på grund av mänskliga aktiviteter

Utvärderingen av datamaterialet av förändringen globalt och regionalt under decennierna visar att det under 1980-talet fram till millennieskiftet inte skedde några betydande förändringar av algblomningen i sjövatten globalt. Sedan hände något: Från 2000-talet till 2010-talet ökade medianen av den globala frekvensen av algblomningar med 44 procent.
– Vi fann att sjöar över hela världen har ökad omfattningar och frekvens av algblomning under de senaste decennierna, med en särskild ökning under 2010-talet. Vi identifierade att de största ökningarna av algblomning främst i utvecklingsländer på grund av hög förbrukning av konstgödsel och snabb urbanisering och industrialisering. Tillsammans med klimatförändringarna kan det skapa ytterligare oro i dessa regioner kring att säkra livsmedelstillgång och för att driva ekonomisk utveckling, säger Jing Tang.

Ökad användning av konstgödsel

Från 1980-talet till 2010-talet var ökningen av fosfat- och kvävegödselmedel globalt så hög som 54,8 respektive 53,0 %. Det finns vissa skillnader mellan kontinenter, där Asien och Afrika visar en betydande ökning av användningen av gödningsmedel som återspeglas i algblomningen.
– Vi förväntade oss att se en ökning av algblomningar i regioner som Asien och Afrika, baserat på vår tidigare studie lokalt, och detta har bekräftats i vår globala studie. Men vi ser också en stor ökning av algblomningen i många andra regioner. Totalt 8,8 % av de undersökta sjöarna har upplevt algblomning någon gång mellan 1982 och 2019. Den enda region som inte sett denna ökning är Oceanien. Detta fenomen kan inte bara vara förknippat med ökad användning av gödselmedel, utan också kopplat till den globala uppvärmningen. Varmare vatten kan leda till fler algblomningsutbrott, förklarar Jing Tang.

Forskarna varnar för att dessa algblomningar sannolikt kommer att ske oftare i framtiden, på grund av ett varmare klimat, eftersom algblomningar är känsliga för temperaturhöjningar. Flera mekanismer kopplade till den globala uppvärmningen, såsom mindre omrörning i  vatten, kan ytterligare öka de giftiga blomningarna.

Läs artikeln i Nature Geoscience