Klimatförändringar leder till tidigare vårar

Vitsippor. Bild av Bernt Fransson.
Foto: Bernt Fransson

Under de senaste 16 åren har klimatförändringarna lett till att våren tidigarelagts i Sverige med upp till en dag om året. Detta visar en ny studie publicerad i International Journal of Biometeorology.

Forskare, bland andra Lars Eklundh , Anna Maria Jönsson och Hongxiao Jin, har kommit fram till att vårens ankomst tidigarelagts med en hel dag vart tredje år, under de senaste 16 åren.

Analys av satellitbilder visar att detta haft en tydlig effekt på växtligheten, som börjar växa tidigare för varje år. Forskarna varnar nu för att detta kan ha svårförutsägbara konsekvenser för ekosystemet.

Till exempel kan nya arter komma att breda ut sig. Återkommande händelser kan också hamna ur synk med varandra, exempelvis blomning och tillgång till pollinatorer.

SVT har gjort ett inslag om vårens försening, ni kan se det på svt.se

Artikeln publicerades i International Journal of Biometeorology och kan hittas här.

Lunds universitet har också publicerat en längre artikel om detta på svenska, med en intervju med bland annat Lars Eklundh, professor vid institutionen.