Ett annat skogsbruk skulle ge större värden till samhället

Skog. Malene Thyssen [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]
Malene Thyssen [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Mark Brady (CEC) och Giuliana Zanchi (INES) har intervjuats om ny forskning som visar på vilka fördelar hyggesfritt skogsbruk på större arealer skulle ha, jämfört med intensifierat uttag av biomassa.

Mark Brady (forskare vid CEC) och Giuliana Zanchi (forskare vid institutionen) har intervjuats om ny forskning på vilken typ av skogsskötsel som är att föredra utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

”Den svenska skogen skulle bidra med ett större värde till samhället om vi hade större områden med hyggesfritt skogsbruk, än om vi skulle intensifiera uttaget av biomassa”, säger Brady.

Medier som rapporterar om nyheten är exempelvis Skogsaktuellt, Extrakt och Forskning.se.

Text: INSIDAN Newsletter 14 November 2019