Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om akademisk hederlighet

För att motverka att plagiat förekommer använder INES sig av ”URKUND” som är en sökmotor för texter. Verktyget letar efter liknande eller identiska texter på Internet. Det kan t.ex. användas för att hitta material, som studenter otillbörligt utnyttjat i examensarbeten och uppsatser. URKUND används för samtliga kandidat, magister och mastersexamensarbeten. Inlämningsuppgifter, rapporter och presentationer som producerats av INES studenter skickas också för kontroll i URKUND. För vissa kursmoment sker detta för samtliga inlämnade arbeten och i dessa fall informeras normalt studenterna om detta i förväg, men slumpmässiga stickprov och a fall där misstanke om plagiering föreligger skickas också för kontroll.

Det finns en stor mängd litteratur som behandlar hur källor, referenser, citat m.m. ska hanteras i samband med skriftliga presentationer (se nedanstående exempel). Om du är osäker på hur källor, referenser, citat m.m. ska hanteras så kontakta din lärare eller Geobibliotekets personal.

Det är ett krav att när du arbetar med olika typer av skriftliga uppgifter (hemtentamina, PM, uppsatser, rapporter m.m.) får du aldrig använda andras arbeten på ett sådant sätt att det framställs som att de är dina. Du får t.ex. inte:

  • kopiera hela eller delar av arbeten som skrivits av andra studenter och lämna in detta under eget namn,
  • kopiera hela eller delar av arbeten från Internet eller andra källor,
  • i form av referat, använda texter från uppsatser, böcker, artiklar, Internet eller andra källor utan att noggrant ange ursprunget,
  • ange en ordagrann avskrift utan citatmarkering,
  • återge grafik och diagram utan en korrekt källhänvisning

Att använda andras arbeten utan att referera till dem kallas för plagiat och inom högskolan är det en form av fusk. Enligt Högskoleförordningen (10 kap, 1 §) kan disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som ”med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas”. Exempel på vilseledande verksamhet är ovanstående punkter.

Utbildningsinstitutioner är skyldiga att anmäla alla försök till vilseledande i samband med bedömning av studieprestationer. Anmälan sker till rektor vid den aktuella universitet eller högskolan. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Vid INES anmäls alla försök till fusk till rektor vid Lunds universitet. Ärendet behandlas därefter i disciplinnämnden vid Lunds universitet (www5.lu.se/o.o.i.s/325).


2007-03-27


Styrelsen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys
Exempel på litteratur där du kan hitta information om hur källor, referenser, citat m.m. ska hanteras i samband med skriftliga presentationer:
Svenska skrivregler. Utgiven av Svenska språknämnden, LIBER, ISBN 789147049745.
Uppsatshandbok. ”Hur du lyckas med din uppsats” är utgiven av Studentlitteratur. Författare är A.-M. Ekengren samt J. Hinnsfors. ISBN: 978- 91-44-03463-8.
Konsten att skriva och tala är ett kompendium som sammanställts av Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och som kan nås på www.svet.lu.se (här finns även information som specifikt behandlar Internetreferenser).
Kommunikation för naturvetare. Utgiven av Studentlitteratur. Författare är Susanne Pelger. ISBN 978-91-44-04447-7.

Sidansvarig:

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter