Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Default user image.

Anna Maria Jönsson

Professor

Default user image.

Bark lesions and sensitivity to frost in beech and Norway spruce

Författare

 • Anna Maria Jönsson

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Barksprickor på bok och gran i södra Sverige.Jag har undersökt samband mellan barksprickor, frostkänslighet och näringsstatus hos bok och gran i södra Sverige, samt om åtgärder mot markförsurning och näringsobalans i form av kalkning och vitaliseringsgödsling kan minska trädens frostkänslighet och därmed minska uppkomsten av barksprickor.Frost kan skada den inre, levande delen av trädens bark och orsaka sprickor. Insekter och rötsvampar kan i sin tur angripa barksprickorna och ytterligare förvärra skadorna. Genom påverkan på trädens näringsstatus ökar luftföroreningar trädens känslighet för frost, samtidigt som deras motståndskraft mot angrepp av skadeorganismer försvagas. Det är framför allt en hög kvävedeposition och försurning av skogsmarken som leder till näringsobalans i träden. En hög kvävebelastning ökar tillväxten hos träden som därmed får ett större behov av andra näringsämnen. Samtidigt läcker näringsämnen ut från försurade skogsmarker, och kan därmed inte komma träden tillgodo. Markförsurning kan motverkas genom kalkning av skogen, och träd som har eller riskerar få näringsbrist kan behandlas med vitaliseringsgödsling som fyller på markens näringsförråd.Från de i avhandlingen ingående studierna drog jag följande slutsatser:- att luftföroreningar och överskott av kväve ökar antalet barksprickor på bok.- att frostkänsligheten hos både bok och gran är relaterad till trädens näringsstatus.- att bokar på skogsjordar med relativt hög kvävebelastning och låga koncentrationer av näringsämnen i mineraljorden är mer frostkänsliga.- att kalkning och vitaliseringsgödsling har efter några år en viss positiv inverkan på barkens näringsstatus, frosttålighet och motståndskraft mot barksprickor.

Avdelning/ar

 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Publiceringsår

2000

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Ecology, Lund University

Ämne

 • Ecology

Nyckelord

 • Picea abies
 • Multiple stress
 • Mineral nutrient balance
 • Liming
 • Lichen indices
 • Fagus sylvatica
 • Cryptococcus fagisuga
 • Excess nitrogen
 • Vitality fertilization
 • Plant ecology
 • Växtekologi

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7105-141-4
 • ISRN: SE-LUNBDS/NBBE-00/1060+100pp

Försvarsdatum

15 september 2000

Försvarstid

10:00

Försvarsplats

Blå Hallen at the department of Ecology, Plant ecology, Ecology Building, Sölvegatan 37, Lund

Opponent

 • Satu Huttunen (Prof)