The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Patrik Vestin

Patrik Vestin

Research engineer

Patrik Vestin

Hur påverkas lustgas- och metanavgivning av stubbskörd?

Author

 • Anders Lindroth
 • Patrik Vestin
 • Monika Strömgren

Editor

 • Tryggve Persson
 • Carl Henrik Palmér
 • Cajsa Lithell

Summary, in Swedish

I fyra försök var utsläppen av de kraftfulla växthusgaserna lustgas och metan ungefär på samma nivå från stubbskördade ytor som från ytor där stubbarna var kvar. Inte heller markberedning gav några signifikanta effekter. De här studierna är de första i världen på det här området, och resultaten måste därför tolkas med viss försiktighet.

Department/s

 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
 • ICOS Sweden
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2017

Language

Swedish

Pages

39-41

Publication/Series

Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö?

Document type

Report chapter

Publisher

Sveriges Lantbruksuniversitet

Topic

 • Earth and Related Environmental Sciences

Keywords

 • Stubbskörd
 • Klimat
 • Miljö
 • Metan
 • Lustgas
 • Bioenergi
 • Skogsbruk
 • Hållbarhet

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-576-9454-6
 • ISBN: 978-91-576-9455-3