The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Default user image.

Lars Eklundh

Professor

Default user image.

Analys av geografiska data

Author

 • Petter Pilesjö
 • Lars Eklundh
 • Fredrik Lindberg
 • Karin Larsson
 • Nicklas Guldåker

Editor

 • Lars Harrie

Summary, in Swedish

I detta kapitel i boken Geografisk information Behandling beskrivs och behandlas metoder för hur geografisk data analyseras. Kapitlet omfattar såväl geografisk teori som exempel på tillämpningar.

Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition. Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina teoretiska kunskaper.

Boken innehåller både teoretiska och praktiska delar, där de senare beskriver tillämpningar som exempelvis samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. I insamlingsdelen beskrivs hur man anger en position genom att koppla ett koordinatsystem till jordytan. Därefter beskrivs de vanligaste metoderna att samla in geografiska data som satellitbaserade positioneringssystem, flygfotografering, satellitbaserad fjärranalys och laserskanning. Lagringsdelen behandlar hur dessa data lagras i databaser och distribueras via webben. Analysdelen innehåller beskrivningar av de vanligaste analysmetoderna samt kvalitetsfrågor. Resultatet av en geografisk analys visualiseras oftast i form av kartor, vilket är temat för den sista delen av boken.

Denna sjunde upplaga har uppdaterats med nya aktuella tillämpningsexempel. Dessa är i denna upplaga beskrivna tillsammans med de teoretiska beskrivningarna för att stärka kopplingen mellan teori och tillämpningar. Dessutom har beskrivningen av webbtillämpningar utökats och utgör nu ett eget kapitel, och även texten om webbvisualiseringar har stärkts i kartografikapitlet. Vidare har det tillkommit beskrivningar av nya mättekniker samt texter om lagring, analys och visualisering av 3D geografiska data.

Department/s

 • MECW: The Middle East in the Contemporary World
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Centre for Geographical Information Systems (GIS Centre)
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • Department of Human Geography

Publishing year

2020

Language

Swedish

Pages

215-272

Publication/Series

Geografisk informationsbehandling: : teori, metoder och tillämpningar

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Physical Geography
 • Earth and Related Environmental Sciences
 • Climate Research
 • Human Geography
 • Social and Economic Geography

Keywords

 • Geografiska informationssystem
 • kartografi
 • Geografi
 • geografisk informationsbehandling
 • GIS

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-13174-0