Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Lagring av geografiska data

Author:
  • L. Harrie
  • L. Eklundh
  • P. Pilesjö
  • P. Svensson
Editor:
  • Lars Harrie
Publishing year: 2020
Language: Swedish
Pages: 129-167
Publication/Series: Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar
Document type: Book chapter
Publisher: Studentlitteratur

Abstract english

Summary: Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition. Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina teoretiska kunskaper. Boken innehåller både teoretiska och praktiska delar, där de senare beskriver tillämpningar som exempelvis samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. I insamlingsdelen beskrivs hur man anger en position genom att koppla ett koordinatsystem till jordytan. Därefter beskrivs de vanligaste metoderna att samla in geografiska data som satellitbaserade positioneringssystem, flygfotografering, satellitbaserad fjärranalys och laserskanning. Lagringsdelen behandlar hur dessa data lagras i databaser och distribueras via webben. Analysdelen innehåller beskrivningar av de vanligaste analysmetoderna samt kvalitetsfrågor. Resultatet av en geografisk analys visualiseras oftast i form av kartor, vilket är temat för den sista delen av boken. Denna sjunde upplaga har uppdaterats med nya aktuella tillämpningsexempel. Dessa är i denna upplaga beskrivna tillsammans med de teoretiska beskrivningarna för att stärka kopplingen mellan teori och tillämpningar. Dessutom har beskrivningen av webbtillämpningar utökats och utgör nu ett eget kapitel, och även texten om webbvisualiseringar har stärkts i kartografikapitlet. Vidare har det tillkommit beskrivningar av nya mättekniker samt texter om lagring, analys och visualisering av 3D geografiska data.

Keywords

  • Earth and Related Environmental Sciences
  • Social and Economic Geography
  • Natural Sciences
  • Geografiska Informationssystem

Other

Published
  • ISBN: 9789144131740
E-mail: lars [dot] eklundh [at] nateko [dot] lu [dot] se

Professor

Dept of Physical Geography and Ecosystem Science

+46 46 222 96 55

454

16

Teaching staff

Dept of Physical Geography and Ecosystem Science

16

Department of Physical Geography and Ecosystem Science
Lund University
Sölvegatan 12
S-223 62 Lund
Sweden

Processing of personal data

Accessibility statement