The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Default user image.

Lars Eklundh

Professor

Default user image.

Lagring av geografiska data

Author

 • L. Harrie
 • L. Eklundh
 • P. Pilesjö
 • P. Svensson

Editor

 • Lars Harrie

Summary, in Swedish

Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition. Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina teoretiska kunskaper. Boken innehåller både teoretiska och praktiska delar, där de senare beskriver tillämpningar som exempelvis samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. I insamlingsdelen beskrivs hur man anger en position genom att koppla ett koordinatsystem till jordytan. Därefter beskrivs de vanligaste metoderna att samla in geografiska data som satellitbaserade positioneringssystem, flygfotografering, satellitbaserad fjärranalys och laserskanning. Lagringsdelen behandlar hur dessa data lagras i databaser och distribueras via webben. Analysdelen innehåller beskrivningar av de vanligaste analysmetoderna samt kvalitetsfrågor. Resultatet av en geografisk analys visualiseras oftast i form av kartor, vilket är temat för den sista delen av boken. Denna sjunde upplaga har uppdaterats med nya aktuella tillämpningsexempel. Dessa är i denna upplaga beskrivna tillsammans med de teoretiska beskrivningarna för att stärka kopplingen mellan teori och tillämpningar. Dessutom har beskrivningen av webbtillämpningar utökats och utgör nu ett eget kapitel, och även texten om webbvisualiseringar har stärkts i kartografikapitlet. Vidare har det tillkommit beskrivningar av nya mättekniker samt texter om lagring, analys och visualisering av 3D geografiska data.

Department/s

 • Centre for Geographical Information Systems (GIS Centre)
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
 • Centre for Advanced Middle Eastern Studies (CMES)
 • MECW: The Middle East in the Contemporary World
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • School of Social Work
 • eSSENCE: The e-Science Collaboration

Publishing year

2020

Language

Swedish

Pages

129-167

Publication/Series

Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Earth and Related Environmental Sciences
 • Social and Economic Geography
 • Natural Sciences

Keywords

 • Geografiska Informationssystem

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 9789144131740