Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Väderradarteknik inom VA-området : Test av metodik

Weather radar technology within water- and wastewater treatment : Test of methodology
Author:
 • Nicholas South
 • Hossein Hashemi
 • Lisa Olsson
 • Seyyed Hasan Hosseini
 • Henrik Aspegren
 • Rolf Larsson
 • Ronny Berndtsson
 • Rajib Das
 • Anna Marmbrandt
 • Jonas Olsson
 • Andreas Persson
Publishing year: 2019
Language: Swedish
Pages:
Document type: Report
Publisher: Svenskt Vatten AB

Abstract english

Under sommaren 2018 gjordes försök med X-bandsteknik på Dalby vattentorn i Lunds kommun – ett pilotprojekt som är det svenska startskottet för användning av väderradar inom VA-området. Rapporten redovisar en litteraturstudie av tekniken. Den jämför uppmätta regndata mellan radaranläggningen och stationära regnmätare, gör en analys av flödes- och bräddmätning i avloppssystem vid några regntillfällen, och ger förslag på praktiska tillämpningar av X-bandstekniken
The report consists of a literature study of X-band weather radar technology, a comparison of rain data between an X-band radar facility near Lund and rain gauges, an analysis of flow- and sewage overflow data during rain events and implementation ideas of the X-band radar.

Keywords

 • Water Engineering
 • X-band weather radar
 • weather based control
 • warning systems
 • rain gauge measurements
 • C-band weather radar
 • sewage overflow measurements
 • flow measurements
 • X-band väderradar
 • väderstyrning
 • varningssystem
 • nederbördsmätning
 • C-band väderrada
 • bräddmätning
 • flödesmätning

Other

Published
2019-3
E-mail: andreas [dot] persson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Senior lecturer

Dept of Physical Geography and Ecosystem Science

+46 46 222 42 62

GIS-centrum 103

16

Senior lecturer

Centre for Geographical Information Systems (GIS Centre)

+46 46 222 42 62

16

Teaching staff

Dept of Physical Geography and Ecosystem Science

16

Department of Physical Geography and Ecosystem Science
Lund University
Sölvegatan 12
S-223 62 Lund
Sweden

Processing of personal data