In English
LU

  Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap                                                 

  Hem    Utbildning    Forskning    Publikationer    Kontakt     

Utbildning - Alla kurser - Naturgeografi & Ekosystemanalys (höststart)

Masterprogrammet i naturgeografi och ekosystemanalys ger dig en fördjupad kunskapsbas inom de naturgeografiska ämnesområdena och flera möjligheter till specialisering. Som student på masterprogrammet förbereds du också för yrkesverksamhet inom samhället och näringslivet. Utbildningen ger dig hög kompetens att arbeta med mer avancerade uppgifter och komplexa frågeställningar inom miljö-, natur- och klimatförändringsområden. Efter utbildningen är du även behörig att söka forskarutbildning.

Masterprogrammet i Naturgeografi ger dig möjlighet att välja olika specialistinriktningar t.ex.: miljö- och klimatsystem, globala miljöfrågor och kretslopp, klimatologi och klimatförändringar, ekosystemanalys, biogeofysik, miljöanalysmetoder, GIS med miljöinriktning, fjärranalys med miljöinriktning och geomorfologi. Som antagen på programmet ges du dessutom platsgaranti till samtliga kurser under förutsättning att du uppfyller de enskilda kursernas särskilda förkunskapskrav.

Beroende på program- och specialistinriktning så kan du, efter examen, söka en mängd olika yrkesroller. Du kan t.ex. arbeta med klimat- och vattenfrågor, kommunal naturvårdsplanering, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, skötsel- och förvaltningsuppgifter, biståndsverksamhet, frågor relaterade till EU, datahantering och utveckling av analysmetoder. Exempel på arbetsplatser är nationella och internationella organisationer och företag inom miljöområdet, kommuner, länsstyrelser, nationella och internationella verk samt konsultföretag inom natur- och försäkringsområdena.

 
NatEko (höststart)

Nivå: Master

Poäng: 120 högskolepoäng

Kursperiod: HT

Språk: Engelska

Förutsatta kunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen om 180 hp med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.

Kursplan
Programöversikt
Information om MFS-stipendier

Tillbaka

Sidansvarig: Harry Lankreijer
Uppdaterad: 2013-11-04

Ulrik Mårtensson berättar lite om naturgeografi och kort om kandidatprogrammet.

Jonas Åkerman blir intervjuad och berättar om sig själv, sitt yrkesliv, och om ämnet.