In English
LU

  Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap                                                 

  Hem    Utbildning    Forskning    Publikationer    Kontakt     

Utbildning - Alla kurser - Geomatik

Programmet består av tre delar: Den första delen behandlar den bakomliggande teorin, t.ex. kurser inom datalogi och statistik.Den andra delen består av ett flertal kurser som behandlar olika processer inom geografisk informationshantering t.ex: insamling (främst metoder inom geodesi och fjärranalys), lagring (metoder för att lagra data i databaser), behandling (de vanligaste algoritmerna för geografiska analyser), distribution (exempelvis hur standardiserade karttjänster på Internet fungerar) och visualisering (hur man skapar användarvänliga kartor på papper och på skärmar). Den tredje och sista delen behandlar tillämpningar inom miljö- och samhällsbyggnadsområdena, exempelvis undersökningar och kartläggningar av (globala och lokala) miljöproblem samt fysisk planering.

Masterprogrammet i geomatik syftar till att ge en attraktiv utbildning som eftersöks inom statlig och kommunal förvaltning, privata näringslivet samt ger en grund för forskning inom området. Speciellt GIS-användningen är oerhört expansiv inom ett flertal branscher. För att möta det ökande behovet av personer med kompetens inom geomatik bedöms utbildningsbehovet som mycket stort. Det är främst kommuner, förvaltningar och konsultföretag som idag anställer geomatiker.

För att läsa programmet krävs en naturvetenskaplig eller teknisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng. Exempel på relevant naturvetenskaplig grundexamen är naturgeografi, matematik eller datalogi. Från teknisk högskola är inriktningar inom lantmäteri, samhällsbyggnad, väg- och vatten, ekosystemanalys eller liknande aktuella. När du har blivit antagen på programmet ges platsgaranti till samtliga kurser under förutsättning att du uppfyller enskilda kursers särskilda förkunskapskrav.

 
Geomatik

Nivå: Master

Poäng: 120 högskolepoäng

Kursperiod: HT

Språk: Engelska

Förutsatta kunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen om 180 hp med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.

Programöversikt
Information om MFS-stipendierHT1Bunden/normalAvancerad nivå HelfartSvenskaAnsök nu

Tillbaka

Sidansvarig: Harry Lankreijer
Uppdaterad: 2014-11-17

Ulrik Mårtensson berättar lite om naturgeografi och kort om kandidatprogrammet.

Jonas Åkerman blir intervjuad och berättar om sig själv, sitt yrkesliv, och om ämnet.