In English
LU

  Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap                                                 

  Hem    Utbildning    Forskning    Publikationer    Kontakt     

Utbildning - Alla kurser - Atmosfärsvetenskap och Biogeokemiska kretslopp

Internationella avtal inom klimatområdet har inneburit att behovet av kompetens inom området växthusgaser-klimat har ökat kraftigt inom flera samhällssektorer både inom privat och inom offentlig verksamhet. I kommunerna arbetas det för närvarande intensivt med inrättande av program som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och arbetsmarknaden förväntas expandera de närmaste åren. Såväl svenska som nordiska företrädare för arbetsmarknaden rapporterar att kompetensbehovet inom området kommer att öka.

Masterprogrammet Atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp omfattar tvärvetenskapliga studier i fysik, kemi, meteorologi, naturgeografi och ekologi. Utbildningen fokuserar på förståelsen för fenomen och processer i atmosfären, biosfären och i gränsskiktet mellan dessa och du lär dig att självständigt utarbeta lösningar på komplexa problem inom miljö- och klimatförändringsområdet. Utbildningen förbereder dig även för vidare forskarutbildning inom området.

Programmet genomförs i samarbete mellan nio institutioner vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Göteborgs universitet, Helsingfors universitet och Kuopios universitet.

En ansökan till masterutbildningen i Lund innebär att du söker till programmets inriktning mot atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp.

 
ABS

Nivå: Master

Poäng: 120 högskolepoäng

Kursperiod: HT

Språk: Engelska

Förutsatta kunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen om 180 hp med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.

Kursplan
Programöversikt
Kursens hemsida
Information om MFS-stipendier

Tillbaka

Sidansvarig: Harry Lankreijer
Uppdaterad: 2012-08-28

Ulrik Mårtensson berättar lite om naturgeografi och kort om kandidatprogrammet.

Jonas Åkerman blir intervjuad och berättar om sig själv, sitt yrkesliv, och om ämnet.