In English
LU

  Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap                                                 

  Hem    Utbildning    Forskning    Publikationer    Kontakt     

Utbildning - Alla kurser - GIS och klimatförändringar

Den här kursen handlar om klimat och klimatförändringar, vilka mekanismer som påverkar vårt klimat och hur man modellerar framtida klimat i olika delar av världen samt givetvis hur du kan använda GIS som ett verktyg för att studera allt detta. Kursens första modul är en generell beskrivning av olika klimatzoner på jorden och vilka storskaliga processer som styr klimatet.

I de följande modulerna arbetar vi med klimatforskningen som den ser ut idag och vi tittar på några av de vanligaste klimatmodellerna, hur de är uppbyggda och vilken data som behövs för att driva dem. Även begränsningar och felkällor diskuteras.

I de sista modulerna på kursen får du arbeta med olika exempel på hur GIS kan användas för att studera konsekvenser av klimatförändringar både regionalt och lokalt och hur man kan använda GIS analys för att hitta olika lösningar för att minimera negativa konsekvenser.

Genom hela kursen arbetar du dels med olika teoretiska koncept, dels med praktiska tillämpningar av de teoretiska kunskaperna i mer eller mindre realistiska övningsscenarier. Du lär dig översätta teorier till praktiska tillämpningar och planera ditt självständiga arbete.

Observera att kursen ges på distans via Internet och det krävs ingen närvaro i Lund utan all kunskapsinhämtning och kommunikation sker via Internet.

Examination sker genom att dina inlämningsuppgifter godkänns och med en skriftlig tentamen i slutet av kursen.

 
GISN22

Nivå: Avancerad

Poäng: 7.5 högskolepoäng

Kursperiod: VT

Språk: Engelska

Förutsatta kunskapskrav:
Se den engelska versionen.

Kursplan
Information om MFS-stipendier

Kurschef:

Margareta Johansson

Tekniska krav
Såhär söker du
Information för dig som är antagen
Kursplattform (endast antagna)

Tillbaka

Sidansvarig: Ricardo Guillén
Uppdaterad: 2014-04-16

Ulrik Mårtensson berättar lite om naturgeografi och kort om kandidatprogrammet.

Jonas Åkerman blir intervjuad och berättar om sig själv, sitt yrkesliv, och om ämnet.