In English
LU

  Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap                                                 

  Hem    Utbildning    Forskning    Publikationer    Kontakt     

Utbildning - Alla kurser - GIS och fysisk planering

Kursen syftar till att belysa hur geografiska informationssystem kan användas inom fysisk planering på olika nivåer (t.ex. lokal och regional nivå). Kursen börjar med en introduktion till fysisk planering och hur GIS tekniken kan integreras i planeringsprocesser och som ett beslutsstöd. Vidare får studenter på kursen kunskap om lagar och förordningar,arkitektur och byggnadstraditioner, regional planering och integration av GIS för olika typer av lokaliseringsproblematik. Kursen går även in på hur GIS kan användas i detalj- och stadsplanering samt tillämpas för att beskriva, utvärdera och lösa olika problem och presentera dessa digitalt.

Kursen är nätdistribuerad och ges på engelska via Internet. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid.

 
GISN14

Nivå: Avancerad

Poäng: 7.5 högskolepoäng

Kursperiod: HT

Språk: Engelska

Förutsatta kunskapskrav:
Se den engelska versionen.

Kursplan
Information om MFS-stipendier

Kurschef:

Niklas Olén

Tekniska krav
Såhär söker du
Information för dig som är antagen
Kursplattform (endast antagna)

Tillbaka

Sidansvarig: Ricardo Guillén
Uppdaterad: 2014-06-17

Ulrik Mårtensson berättar lite om naturgeografi och kort om kandidatprogrammet.

Jonas Åkerman blir intervjuad och berättar om sig själv, sitt yrkesliv, och om ämnet.